Încă poți activa premiile! Introdu codul de pe ambalaj și ajută copiii care au nevoie!

Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

“FELICITARI! AU CASTIGAT!”

23 Mai 2018 – 30 Iunie 2018

 

PREAMBUL

Prezenta campanie intitulata “Felicitari! Au castigat!” (denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) are un scop caritabil si isi propune sa vina in sprijinul copiilor defavorizati care se afla sub tutela unor organizatii fara scop patrimonial, acestia urmand a fi destinatarii finali ai premiilor acordate in baza Promotiei.

Entitatile care vor primi nemijlocit premiile Campaniei si care le vor distribui ulterior catre copiii defavorizati aflati sub ocrotirea lor sunt urmatoarele:

 1. Asociatia SOS Satele Copiilor Romania, cu sediul in Calea Floreasca nr 165, Sector 1, Bucuresti, CUI 7108752 (denumita in continuare „SOS”);
 2. Fundatia Bucuria Darului, cu sediul in Strada Gospodarilor, nr. 5, cartier Bartolomeu, Brasov, CUI 32339596 (denumita in continuare „Bucuria Darului”);
 3. Fundatia World Vision Romania, cu sediul in Str. Rotasului, Nr. 7, Sector 1, Bucuresti, CUI 9232411 (denumita in continuare „World Vision”).

Art. 1     ORGANIZATOR

 • Organizatorul Campaniei este societatea DELACO DISTRIBUTION S.A. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Str. Tirgului nr. 6, Codlea, Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de pe Langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/124/1999, CUI RO 11411737, reprezentata legal prin Dl. Tudor Comaniciu, in calitate de administrator.
 • Implementarea Campaniei se realizeaza impreuna cu societatea MAKING OFF PROMOTION SRL (denumita in continuare ”Agentia”), cu sediul in Str. Michael Weiss nr. 20, et. 1, ap. 12A, Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de pe Langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/1320/2001, CUI RO 11411737, reprezentata legal prin dl. Mihai Negut, in calitate de administrator.

Art. 2     REGULAMENTUL

2.1          Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul„), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

2.2          Regulamentul este disponibil si poate fi accesat si/sau descarcat in mod gratuit pe toata perioada Promotiei de orice persoana interesata de pe site-ul web http://www.aucastigat.ro.

Art. 3     PERIOADA DE DESFASURARE

3.1          Campania incepe la data de 23 Mai 2018, ora 00:00 si inceteaza la data de 30 Iunie 2018, ora 23:59 sau la epuizarea stocului de premii alocate Promotiei conform prezentului Regulament.

Art. 4     TERITORIU

4.1          Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza persoanelor care indeplinesc conditiile din prezentul Regulament.

Art. 5     PARTICIPANTI

5.1          In sensul prezentului Regulament, participant (denumit in continuare „Participant”) este orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. achizitioneaza produsele promovate descrise la art. 6 in perioada Campaniei;
 2. are 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei;
 3. acceseaza pagina de internet http://www.aucastigat.ro si introduce codul de pe produsul achizitionat impreuna cu numele, prenumele, localitatea de domiciliu si adresa de e-mail.

5.2          Persoanele care doar achizitioneaza produsele promovate conform art. 6, fara a indeplini celelalte conditii de la art. 5.1 nu au calitatea de Participanti la Campanie fiind doar consumatori care, prin simpla cumparare a produselor promovate in Campanie, genereaza deblocarea premiilor garantate si contribuie astfel la ajutorarea copiilor defavorizati care vor beneficia de aceste premii conform acestui Regulament.

5.3          Participantilor si/sau consumatorilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor din Promotie.

ART. 6   PRODUSE PROMOVATE

6.1          La Promotie participa urmatoarele produse (denumite in continuare in mod individual „Produs Promovat” si in mod colectiv „Produse Promovate”):

 1. Cascaval DELACO DeSenvis de 740g;
 2. Cascaval DELACO DeSenvis de 350g; si
 3. Cascaval DELACO DeSenvis de 330g Afumat.

6.2          Produsele Promovate din Campanie ce vor intra in circuitul de vanzare sunt in numar de 280.000. Fiecare Produs Promovat va avea un atasat un sticker cu un cod si mentiunea ca este la promotie.

ART. 7   PREMIILE

7.1          Organizatorul va acorda in prezenta Campanie doua categorii de premii[1], respectiv premii garantate si premii mari cu potential de deblocare conform mecanismului descris la art. 8.

 

Premii garantate Pret lei cu TVA / bucata Bucati Total lei fara TVA Total lei cu TVA
Sendvisuri 0.56 180.000 92.000 100.280

 

Items Pret lei (cu TVA) Bucati Total lei
Laptop 1750 10 17,500
Rechizite ghiozdan 76 510 38,760
penar 2.3 510 1,173
creioane colorate 1.13 510 576
caiete 0.75 510 383
carioci 4.85 510 2,474
acuarele 3.5 510 1,785
TOTAL 1838.53 3070 62,650
Haine tricou 25 250 6,250
trening 30 250 7,500
incaltaminte 40 250 10,000
TOTAL 95 750 23750
Jucarii Lego fete 80 50 4,000
Lego baieti 80 50 4,000
Mingi 15 500 7,500
Rachete badminton + fluturas 24 300 7,200
Jucarii lemn 50 100 5,000
Jucarii plus 20 200 4,000
TOTAL 269 1200 31700
TOTAL 10,396 118,100.30

 

7.2          Valoarea comerciala totala estimativa a premiilor este de 118,100.30 lei, TVA inclus.

Art. 8     MECANISMUL CAMPANIEI

8.1          Pentru fiecare Produs Promovat ce va fi cumparat de consumatori in perioada Campaniei, este garantata acordarea unui premiu-sendvis, in limita unui numar de 180.000 bucati.

8.2          Fiecare cod aflat pe Produsele Promovate are potentialul de a debloca acordarea unui singur premiu mare. Pentru a participa la procesul de deblocare a premiilor mari, Participantii trebuie sa acceseze pagina de internet http://www.aucastigat.ro si sa introduca codul de pe Produsul Promovat impreuna cu numele, prenumele, localitatea de domiciliu si adresa de e-mail.

8.3          Primele coduri introduse in sistem vor determina deblocarea premiilor mari in mod automat in baza unui sistem aleatoriu al platformei electronice, in limita numarului maxim de 5198 premii mari alocate, cu conditia ca Participantul sa fi introdus si datele personale mentionate la punctul anterior. Codul de pe un Produs Promovat poate debloca un singur premiu mare in conditiile de mai sus.

8.4          In cazul in care acelasi cod este introdus in sistem de mai multe ori sau Participantul omite sa completeze sau nu completeaza corespunzator datele cu privire la nume, prenume, localitatea de domiciliu si adresa de e-mail, aplicatia Participantului respectiv va fi invalidata si nu va participa la procesul de deblocare a premiilor.

8.5          In cadrul prezentei Promotii, un Participant poate determina deblocarea mai multor premii daca achizitioneaza mai multe Produse Promovate in perioada de valabilitate a Campaniei si sunt indeplinite celelalta conditii mentionate la punctele 8.1-8.4.

Art. 9     ATRIBUIREA PREMIILOR

9.1          Premiile garantate vor fi atribuite pe masura si in functie de volumul vanzarilor Produselor Promovate in perioada Campaniei astfel incat:

 1. SOS va intra in posesia a maxim 60.000 premii garantate;
 2. Bucuria Darului va intra in posesia a maxim 60.000 premii garantate;
 3. World Vision va intra in posesia a maxim 60.000 premii garantate.

9.2          In cazul in care volumul vanzarilor Produselor Promovate nu va determina acordarea numarului maxim de premii garantate pe perioada Campaniei, atunci SOS, Bucuria Darului si World Vision vor intra in posesia unui numar egal de premii garantate, in masura maxima posibila.

9.3          Premiile mari vor fi atribuite pe masura ce acestea sunt deblocate astfel incat:

 1. SOS va intra in posesia a maxim 3352 premii mari;
 2. Bucuria Darului va intra in posesia a maxim 3352premii mari;
 3. World Vision va intra in posesia a maxim 3352 premii mari.

9.4          In cazul in care nu va fi deblocat numarul maxim de premii mari pe perioada Campaniei, atunci SOS, Bucuria Darului si World Vision vor intra in posesia unui numar egal de premii mari, in masura maxima posibila.

9.5          Premiile garantate si premiile mari vor fi distribuite catre copii de catre SOS, Bucuria Darului si World Vision in functie de propriile criterii si reguli interne. Organizatorul si/sau Agentia nu poate interveni si/sau influenta in vreun fel criteriile sau regulile SOS, Bucuria Darului ori World Vision privind alocarea premiilor catre beneficiarii finali, respectiv catre copiii defavorizati.

Art. 9     ACORDUL PARTICIPANTILOR

9.1.         Prin simpla participare la Campanie, Participantii sunt de acord cu prezentul Regulament, certifica faptul ca indeplinesc conditiile mentionate la art. 5.1, faptul ca datele introduse in sistem sunt reale si corecte, si sunt de acord in mod neconditionat, neechivoc si irevocabil ca premiile Campaniei sa fie distribuite conform prezentului Regulament astfel incat acestea sa ajunga la beneficiarii finali, respectiv la copiii defavorizati aflati sub tutela SOS, Bucuria Darului si World Vision.

Art. 10   PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1        Prin participarea la Campanie, Participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale furnizate sa le fie prelucrate de catre Organizator si Agentie in scopul indeplinirii obligatiilor aferente prezentei Campanii.

10.2        Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte drepturile Participantilor astfel cum sunt garantate de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si de orice act normativ care va fi adoptat pe parcursul desfasurarii Campaniei in vederea aplicarii la nivel national a RGPD.

Art. 11   DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII

11.1        Organizatorul, prin intermediul Agentiei, care actioneaza ca imputernicit al acestuia, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de Participanti: numele si prenumele, localitatea de domiciliu si adresa de e-mail.

11.2        Datele sunt prelucrate (i) pentru scopul executarii obligatiilor prevazute in prezentul Regulament, respectiv al organizarii si desfasurarii Campaniei, al identificarii ca participant la Campanie pentru transmiterea unui e-mail de confirmare castigatorilor desemnati conform prezentului Regulament/pentru anuntarea Participantilor castigatori pe site-ul http://www.aucastigat.ro conform art. 16.2. din prezentul Regulament; si (ii) in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare (stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii).

11.3        Organizatorul si Agentia prelucreaza datele personale cu caracter special ale Participantilor conform mecanismului de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al Participantilor conform art. 6 (1) (b), precum si in temeiul art. 6.1. (c) si 6.1. (f) din RGPD.

Art. 12   TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

12.1        Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorul sau Agentia trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art. 13   PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1        Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Agentiei dupa scurgerea unui termen de sapte (7) zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale sau pentru apararea unor interese legitime ale Organizatorului si/sau Agentiei sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Organizatorului si/sau Agentiei sau Organizatorul si/sau Agentia vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila.

Art. 14   DREPTURILE PARTICIPANTILOR

14.1        Fiecare Participant are urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Dreptul de a i se comunica, la cerere, daca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, existenta psibilitatii de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal. Participantii au, de asemenea, dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, poate fi perceputa o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Dreptul de a obtine din partea Organizatorului si/sau Agentiei rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. Participantii au dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita Organizatorului si/sau Agentiei sa stearga datele cu caracter personal prelucrate.
 4. Dreptul la restrictionare: Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Organizator si/sau Agentie doar in anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate in format structurat, comun si care poate fi citit, precum si dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectiuni din partea Organizatorului si/sau Agentiei.
 6. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Participantului, in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Participantului care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Organizator si/sau Agentie.
 7. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator si/sau Agentie.

14.2        Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa Str. Tirgului nr. 6, Codlea, Brasov, cod postal 505100, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa aucastigat@delaco.ro.

Art. 15 TAXE/IMPOZITE

11.1.      Organizatorul este raspunzator de calcularea, retinerea si plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate in aceasta Campanie, in cazul in care acesta sunt aplicabile potrivit Codului Fiscal.

Art. 16   DISPOZITII FINALE

16.1        Organizatorul/Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile si/sau intarzierile legate de comunicarea electronica si/sau corespondenta tip e-mail/posta, generate de orice fel de defectiuni, lipsuri, probleme de natura tehnica sau de orice alta natura care sunt independente de vointa Organizatorului si/sau a Agentiei.

16.2        Organizatorul va face publice pe site-ul http://www.aucastigat.ro numele Participantilor care au determinat acordarea premiilor mari precum si premiile acordate catre SOS, Bucuria Darului si World Vision. Fiecare Participant va putea primi din partea Organizatorului si/sau Agentiei un mesaj de multumire pentru participarea la Campanie.

16.3        Organizatorul si/sau Agentia sunt indreptatiti sa ia orice masura necesara in caz de tentativa de frauda, abuz sau impotriva orcarei alte imprejurari care ar putea afecta imaginea Campaniei sau a celor implicati in defasurarea acesteia ori desfasurarea Promotiei in buna regula.

16.4        Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata Campaniei si/sau de a suplimente numarul Produselor Promovate/premiilor si/sau sa modifice prevederile Regulamentului in alt mod prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului inainte de producerea oricarei modificari la acesta.

16.5        Campania poate inceta inainte de termen la epuizarea stocului de Produse Promovate ori premii alocate Promotiei, in caz de forta majora sau caz fortuit, astfel cum sunt acestea definite de Codul Civil, ori in cazul in care Organizatorul se afla in imposibilitatea de a continua Promotia, din motive obiective care nu tin de vointa sa. In oricare din imprejurarile care duc la incetarea Campaniei inainte de termen, Organizatorul va face publice motivele care au dus la incetarea Campaniei inainte de termen, fiind astfel exonerat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale din prezentul Regulament.

 

Organizator                                                                                        Agentia

DELACO DISTRIBUTION S.A.                                                        MAKING OFF PROMOTION SRL

Prin Tudor Comaniciu – administrator                                     Prin Mihai Negut – administrator

[1] Valoarea premiilor din aceasta sectiune reprezinta valoarea comerciala estimativa a acestora la data inceperii Campaniei.