Regulament

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

“FELICITARI! AU CASTIGAT!”

1 Septembrie 2019 – 30 Noiembrie 2019

 

PREAMBUL

Prezenta campanie intitulata “Felicitari! Au castigat!” (denumita in continuare “Campania” sau “Promotia”) are un scop caritabil si isi propune sa vina in sprijinul copiilor defavorizati care se afla sub tutela organizatiei fara scop patrimonial, acestia urmand a fi destinatarii finali ai premiilor acordate in baza Promotiei.

Entitatea care va primi nemijlocit premiile Campaniei si care le va distribui catre copiii defavorizati aflati sub ocrotirea sa, este Fundatia Bucuria Darului, cu sediul in Strada Gospodarilor, nr. 5, cartier Bartolomeu, Brasov, CUI 32339596 (denumita in continuare „Bucuria Darului”);

Art. 1     ORGANIZATOR

 • Organizatorul Campaniei este societatea DELACO DISTRIBUTION S.A. (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Str. Tirgului nr. 6, Codlea, Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de pe Langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/124/1999, CUI RO 11411737, reprezentata legal prin Romulus Dumitru, in calitate de director general.
 • Implementarea Campaniei se realizeaza impreuna cu societatea MAKING OFF PROMOTION SRL (denumita in continuare ”Agentia”), cu sediul in Str. Michael Weiss nr. 20, et. 1, ap. 12A, Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului de pe Langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/1320/2001, CUI RO 11411737, reprezentata legal prin dl. Mihai Negut, in calitate de administrator.

Art. 2     REGULAMENTUL

2.1         Promotia se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului regulament (denumit in continuare „Regulamentul„), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

2.2         Regulamentul este disponibil si poate fi accesat si/sau descarcat in mod gratuit pe toata perioada Promotiei de orice persoana interesata de pe site-ul web http://www.aucastigat.ro.

Art. 3     PERIOADA DE DESFASURARE

3.1         Campania incepe la data de 1 septembrie 2019, ora 00:00 si inceteaza la data de 30 noiembrie 2019, ora 23:59, in limita stocului de produse cu eticheta promotionala.  In cazul in care, dupa data de 30 noiembrie se mai gasesc in piata produse cu etichete promo, Organizatorul va oferi in continuare Fundatiei Bucuria Darului produsele de cascaval necesare pentru sendvisurile zilnice pregatite pentru copiii defavorizati.

 

 

Art. 4     TERITORIU

4.1         Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si se adreseaza persoanelor care indeplinesc conditiile din prezentul Regulament.

 

 

Art. 5     PARTICIPANTI

5.1         In sensul prezentului Regulament, participant (denumit in continuare „Participant”) este orice persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. are 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei;
 2. acceseaza pagina de internet http://www.aucastigat.ro.

 

5.2         Persoanele care doar achizitioneaza produsele promovate conform art. 6, fara a indeplini celelalte conditii de la art. 5.1 nu au calitatea de Participanti la Campanie fiind doar consumatori care, prin simpla cumparare a produselor promovate in Campanie, contribuie la ajutorarea copiilor defavorizati care vor beneficia de aceste premii, conform acestui Regulament.

5.3         Participantilor si/sau consumatorilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produselor din Promotie.

 

 

ART. 6   PRODUSE PROMOVATE

6.1         La Promotie participa urmatoarele produse, macarte cu eticheta dedicata „Felicitari, au castigat!” (denumite in continuare in mod individual „Produs Promovat” si in mod colectiv „Produse Promovate”):

 1. Cascaval DELACO DeSenvis de 740g
 2. Cascaval DELACO DeSenvis de 350g
 3. Cascaval DELACO DeSenvis de 330g Afumat
 4. Cascaval DELACO DeSenvis de 730g Afumat

 

 

 

ART. 7   PREMIILE

7.1         Organizatorul va acorda in prezenta Campanie patru categorii de premii:

– premii pentru sendvisuri-  pentru fiecare cascaval Delaco DeSenvis cu eticheta promotionala cumparat, Organizatorul va oferi Fundatiei Bucuria Darului cascavalul aferent unui sendvis (aprox. 20g)

– premii pentru sustinerea activitatii educationale:  DeImbracat, DeJucat, DeInvatat, conform cu tabelul de mai jos.

DENUMIRE CANTITATE UM PRET UNITAR (cu TVA) VALOARE TOTALA (cu TVA)
Premii  categoria „DeImbracat”        
SET IMBRACAMINTE TIP TRENING 67 BUC 39.9 2,673
INCALTARI TOAMNA 69 BUC 44.9 3,098
INCALTARI TOAMNA 29 BUC 59.9 1,737
SET IMBRACAMINTE TIP TRENING 31 BUC 88.4 2,739
Premii categoria „DeInvatat”
GHIOZDAN SCOLAR 98 BUC 108.3 10,612
CAIET A5 48 FILE 1176 BUC 1.4 1,693
CAIET A4 60 FILE 1176 BUC 4.1 4,828
CAIET BIOLOGIE 98 BUC 1.5 142
CAIET GEOGRAFIE 98 BUC 1.5 142
BLOC DESEN 98 BUC 3.2 316
CAIET MUZICA 98 BUC 1.5 142
VOCABULAR 98 BUC 0.8 82
COMPAS SET 98 BUC 6.7 657
PENAR BORSETA 98 BUC 10.7 1,050
CREIOANE COLORATE 12/SET 98 SET 7.0 687
CREION HB 980 BUC 0.5 466
RADIERA 196 BUC 0.4 84
ASCUTITOARE DUBLA 98 BUC 2.3 224
CARIOCA 12 CUL/ CUT 98 BUC 3.4 330
STILOU PLASTIC BLISTER 196 BUC 4.6 910
PATROANE CERNEALA 30BUC/BORCAN 98 SET 10.1 991
ACUARELE 12 CULORI 98 BUC 5.5 535
LAPTOP 1 BUC 2000.0 2,000
Premii categoria „DeJucat”
JUCARII PLUS 150 BUC 18.8 2,820
Cascaval pentru sendvisuri*
CASCAVAL DELACO* 4000 KG 34.4 137,400
*cantitate aproximativa; aceasta poate varia in functie de rotatia produselor participante la campanie. Pentru fiecare produs Delaco DeSenvis cu eticheta promo, vandut oricand in perioada de valabilitate a produsului, compania Delaco Distribution va oferi Fundatiei Bucuria Darului cascavalul necesar unui sendvis (aprox. 20g). 176,359

 

 

 

 

 

 

7.2         Valoarea comerciala totala estimativa a premiilor este de 176.359 LEI, TVA inclus.

Art. 8     MECANISMUL CAMPANIEI

8.1         Pentru fiecare Produs Promovat ce va fi cumparat de consumatori este garantata acordarea unui premiu-sendvis.

8.2         Fiecare utilizator care acceseaza site-ul http://www.aucastigat.ro poate alege ce categorie de  premii doreste sa fie luate in considerare de Organizator, pentru campanii viitoare.

8.3         Fiecare participant va putea selecta un singur premiu pe zi. Categoria ramane la alegerea participantului.

 

 

 

Art. 9     ATRIBUIREA PREMIILOR

9.1         Premiile din categoriile „De Jucat”, „De Invatat”, „De Imbracat”, vor fi atribuite indiferent de volumul vanzarilor Produselor Promovate in perioada Campaniei catre Bucuria Darului.

9.2         Premiile vor fi distribuite catre copii de catre Fundatia  Bucuria Darului in functie de propriile criterii si reguli interne. Organizatorul si/sau Agentia nu poate interveni si/sau influenta in vreun fel criteriile sau regulile Bucuria Darului privind alocarea premiilor catre beneficiarii finali, respectiv catre copiii defavorizati.

Art. 9     ACORDUL PARTICIPANTILOR

9.1.        Prin simpla participare la Campanie, Participantii sunt de acord cu prezentul Regulament, certifica faptul ca indeplinesc conditiile mentionate la art. 5.1, faptul ca datele introduse in sistem sunt reale si corecte, si sunt de acord in mod neconditionat, neechivoc si irevocabil ca premiile Campaniei sa fie distribuite conform prezentului Regulament astfel incat acestea sa ajunga la beneficiarii finali, respectiv la copiii defavorizati aflati sub tutela Bucuria Darului.

Art. 10   PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1       Prin participarea la Campanie, Participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale furnizate sa le fie prelucrate de catre Organizator si Agentie in scopul indeplinirii obligatiilor aferente prezentei Campanii.

10.2       Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte drepturile Participantilor astfel cum sunt garantate de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD”), aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018, de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si de orice act normativ care va fi adoptat pe parcursul desfasurarii Campaniei in vederea aplicarii la nivel national a RGPD.

Art. 11   DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE. SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII

11.1       Organizatorul, prin intermediul Agentiei, care actioneaza ca imputernicit al acestuia, prelucreaza, in caz de nevoie, urmatoarele date cu caracter personal furnizate de Participanti: numele si prenumele, localitatea de domiciliu si adresa de e-mail.

11.2       Datele sunt prelucrate (i) pentru scopul executarii obligatiilor prevazute in prezentul Regulament, respectiv al organizarii si desfasurarii Campaniei, al identificarii ca participant la Campanie pentru transmiterea unui e-mail de confirmare castigatorilor desemnati conform prezentului Regulament/pentru anuntarea Participantilor castigatori pe site-ul http://www.aucastigat.ro conform art. 16.2. din prezentul Regulament; si (ii) in scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare (stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii).

11.3       Organizatorul si Agentia prelucreaza datele personale cu caracter special ale Participantilor conform mecanismului de desfasurare al Campaniei, precum si pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in prezentul Regulament pe baza consimtamantului liber exprimat al Participantilor conform art. 6 (1) (b), precum si in temeiul art. 6.1. (c) si 6.1. (f) din RGPD.

Art. 12   TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE TERTI

12.1       Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorul sau Agentia trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Art. 13   PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1       Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi pastrate exclusiv pe durata Campaniei, urmand ca acestea sa fie sterse din bazele de date ale Organizatorului si Agentiei dupa scurgerea unui termen de sapte (7) zile de la finalizarea Campaniei, cu exceptia cazurilor in care pentru indeplinirea unor obligatii legale sau pentru apararea unor interese legitime ale Organizatorului si/sau Agentiei sunt necesare durate mai mari de pastrare. Ulterior, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi sterse din sistemele si evidentele Organizatorului si/sau Agentiei sau Organizatorul si/sau Agentia vor lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat identificarea Participantilor in baza acestora sa nu mai fie posibila.

Art. 14   DREPTURILE PARTICIPANTILOR

14.1       Fiecare Participant are urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: Dreptul de a i se comunica, la cerere, daca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, existenta psibilitatii de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal. Participantii au, de asemenea, dreptul de a obtine o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, poate fi perceputa o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
 2. Dreptul la rectificare: Dreptul de a obtine din partea Organizatorului si/sau Agentiei rectificarea datelor cu caracter personal incorecte. Participantii au dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
 3. Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Dreptul de a solicita Organizatorului si/sau Agentiei sa stearga datele cu caracter personal prelucrate.
 4. Dreptul la restrictionare: Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Organizator si/sau Agentie doar in anumite scopuri.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: Dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate in format structurat, comun si care poate fi citit, precum si dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectiuni din partea Organizatorului si/sau Agentiei.
 6. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Participantului, in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Participantului care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Organizator si/sau Agentie.
 7. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator si/sau Agentie.

14.2       Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la adresa Str. Tirgului nr. 6, Codlea, Brasov, cod postal 505100, sau prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@delaco.ro.

Art. 15 TAXE/IMPOZITE

11.1.      Organizatorul este raspunzator de calcularea, retinerea si plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate in aceasta Campanie, in cazul in care acesta sunt aplicabile potrivit Codului Fiscal.

Art. 16   DISPOZITII FINALE

16.1       Organizatorul/Agentia nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile si/sau intarzierile legate de comunicarea electronica si/sau corespondenta tip e-mail/posta, generate de orice fel de defectiuni, lipsuri, probleme de natura tehnica sau de orice alta natura care sunt independente de vointa Organizatorului si/sau a Agentiei.

16.2       Organizatorul si/sau Agentia sunt indreptatiti sa ia orice masura necesara in caz de tentativa de frauda, abuz sau impotriva orcarei alte imprejurari care ar putea afecta imaginea Campaniei sau a celor implicati in defasurarea acesteia ori desfasurarea Promotiei in buna regula.

16.3       Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi durata Campaniei si/sau de a suplimente numarul Produselor Promovate/premiilor si/sau sa modifice prevederile Regulamentului in alt mod prin acte aditionale ce vor fi aduse la cunostinta publicului inainte de producerea oricarei modificari la acesta.

16.4       Campania poate inceta inainte de termen la epuizarea stocului de Produse Promovate ori premii alocate Promotiei, in caz de forta majora sau caz fortuit, astfel cum sunt acestea definite de Codul Civil, ori in cazul in care Organizatorul se afla in imposibilitatea de a continua Promotia, din motive obiective care nu tin de vointa sa. In oricare din imprejurarile care duc la incetarea Campaniei inainte de termen, Organizatorul va face publice motivele care au dus la incetarea Campaniei inainte de termen, fiind astfel exonerat de raspundere pentru indeplinirea obligatiilor sale din prezentul Regulament.

 

 

Organizator                                                                                   Agentia

DELACO DISTRIBUTION S.A.                                                      MAKING OFF PROMOTION SRL

Romulus Dumitru – Director General                                       Prin Mihai Negut – administrator

Număr de premii alese

279
premii
DeJucat

416
premii
DeÎnvățat

653
premii
DeÎmbrăcat